ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR


Autorizare furnizori feroviari pentru MR, Infrastructura si Instalatii


Documente specifice


Procedura specifica PS 3000-01 – Autorizarea din punct de vedere tehnic, ca furnizori feroviari, a operatorilor economici, editia in vigoare, conform: