ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER


GHID pentru INREGISTRAREA VEHICULELOR FEROVIARE

GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI 
DE INREGISTRARE A VEHICULELOR FEROVIARE- In lucru -

- De la data de 16.06.2021 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 351/07.05.2021 privind măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1.614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei.

- Având în vedere faptul că aplicația informatică a Registrului European al Vehiculelor (REV) se află în fază de testare la nivelul Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, aceasta nu este disponibilă la acest moment. Ca urmare a precizărilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, până la data la care Registrul European al Vehiculelor (REV) va fi operațional activitatea de înregistrare a vehiculelor se va efectua în continuare în Registrul Național al Vehiculelor (RNV).