- ROMANIAN RAILWAY NOTIFIED BODY -
RRNB


Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11

Management team...


Vasile STĂNESCU
Director ONFR

Telefon: 021.307.7911Constantin ANDRONACHE
ŞEF DEPARTAMENT CERTIFICARE SUBSISTEME STRUCTURALE ŞI VEHICULE

Telefon: 021.307.2266Mircea-Cristian ARNAUTU
ŞEF DEPARTAMENT CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

Telefon: 021.307.7909Angela Mihaela COCENESCU
ŞEF SERVICIU CERTIFICARE CONFORMITATE ECI, COMPONENTE
Telefon: 021.307.7959


Constantin OPREA
ŞEF SERVICIU VERIFICARE „CE”/NNTR VEHICULE
Telefon: 021.307.7956


Nicolae Mugurel GĂMAN
ŞEF SERVICIU VERIFICARE „CE”/NNTR SUBSISTEME STRUCTURALE CCS LA BORD ŞI ENERGIE
Telefon: 021.307.2282


Frusina CIOMETTI
ŞEF SERVICIU VERIFICARE „CE”/NNTR SUBSISTEM STRUCTURAL INFRASTRUCTURA

Telefon: 021.307.7938


Nicusor Laurentiu ZAHARIA
ŞEF SERVICIU ÎNCERCĂRI, TESTE VEHICULE FEROVIARE

Telefon: 021.307.2276


Nicolae SANDU
ŞEF SERVICIU ÎNCERCĂRI, TESTE SUBSISTEME STRUCTURALE, I, CCS CALE ŞI ENERGIE
Telefon: 021.307.7942


Dinu DRAGAN
SEF SERVICIU MONITORIZARE „CE”/NNTR
Telefon: 021.307.1868
Email: dinud@afer.ro 


Mihai Stefan SEBESAN
SEF SERVICIU ÎNREGISTRARE RNV ŞI GESTIONARE REGISTRE
Telefon: 021.307.6853


Petre FLUERASU
ŞEF SERVICIU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII OCSM-CM-AFER
Telefon: 021.307.7948


Florin Gheorghe GAVAN
ŞEF SERVICIU CERTIFICARE SISTEME MANAGEMENT DE MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ, SECURITATEA INFORMAŢIEI OCSM-CM-AFER

Telefon: 021.307.7928