Autoritatea Feroviară Română
AFER

STRUCTURA  AFERDIRECTOR GENERAL

Compartimentul Consilieri Director GeneralDirector Economic
Compartiment Financiar Salarii
Compartiment Contabilitate
Caserie
Compartiment Buget ASFR
Compartiment Buget ONFR
Compartiment Buget OLFR
Compartiment Buget Alte Structuri AFER

Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu
Director General Adjunct


Secretar StiintificCompartiment Transparenţă şi Relaţii cu Publicul


Director Executiv

Compartiment Protecţia Muncii, Situaţii de UrgenţăCompartiment Auto