Autoritatea Feroviară Română
AFER

Regulamente de Organizare si Functionare


HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare - inclusiv H.G. 606 / 2015)