Publicat in Foaia Oficiala CFR si in Buletinul AFER nr. 2/2003

Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
Nr. 746/22.05.2003

ORDIN
pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr. 201,
aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 280/1997,
si a Instructiunilor de ompletare a formularului "Foaie de parcurs",
aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor
cu actul nr. 124/1547/1979

 

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

        In temeiul prevederilor art. 5 lit. l din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    emite urmatorul ordin:

       Art. I. - Instructia personalului de locomotiva nr. 201, aprobata de Ministrul Transporturilor cu ordinul Nr. 280/10 iunie 1997, se modifica dupa cum urmeaza:

1. - Punctul 2 al art. 7. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. Completarea foii de parcurs se va face numai in cazul in care starea generala a personalului de locomotiva permite acestuia executarea serviciului; dupa completarea foii de parcurs de catre seful de tura din depou sau remiza, personalul de locomotiva este obligat sa ia la cunostinta sub semnatura ordinele din condica de ordine, cu privire la circulatia trenurilor si a lucrului la manevra."

2. - Punctul 3 al art. 7. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. Seful de tura din depou sau remiza, respectiv operatorul de tractiune, dupa verificarea starii generale, a cunoasterii sectiei de circulatie sau a locului de lucru la manevra, a cunoasterii si insusirii ordinelor din condica de ordine si efectuarea instructajului sumar de protectie a muncii, va trece ora de prezentare in foaia de parcursa si o va inmana personalului de locomotiva."

        Art. II. - Instructiunile de completare a formularului "Foaie de parcurs", aprobate de conducerea Ministerului Transporturilornsi Telecomunicatiilor cu actul nr. 124/1547/1979, se modifica dupa cum urmeaza:

- Punctul 1.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"1.1. La prezentarea in serviciu a personalului de locomotiva si automotor seful de tura completeaza matca foii de parcurs cu codul locomotivei cu care se va indruma echipa de locomotiva si automotor, denumirea depoului, numarul de tren, numele mecanicului si data.

Mecanicul si mecanicul ajutor vor semna in rubrica "Sunt odihnit si in stare normala".

Dupa completarea datelor de mai sus, in cazul in care starea generala a personalului de locomotiva permite acestuia executarea serviciului, seful de tura va proceda la completarea datelor din document, in modul aratat mai jos:

 1. Observatiile si precizarile privind siguranta circulatiei vor fi mentionate in rubrica "Precizari privind siguranta circulatiei" iar daca spatiul este insuficient se va utiliza in acest scop si rubrica "Mentiuni asupra trenurilor" (cap. I).
 2. Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiva si automotor care urmeaza a fi indrumat cu o locomotiva din depoul sau remiza respectiva, se vor completa urmatoarele rubrici:
 1. Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiva si automotor prezentat la serviciu rezerva se completeaza rubricile "mecanic", "mecanic aj.", "numar matricol" si "prezentarea echipei la serviciu".
 2. Daca personalul de locomotiva si automotor prezentat la rezerva va fi indrumat cu o locomotiva din depoul respectiv, seful de tura va mai completa rubricile "cod locomotiva", "cod depou de domiciliu locomotiva", "regim de lucru" (cu cifra 1), "predarea sau remizarea anterioara a locomotivei".

  Va calcula timpul stat in rezerva, in minute, si va completa rubrica "personal stat in rezerva" (col. 65-67).

  In situatia cand personalul de locomotiva si automotor prezentat la rezerva este indrumat regie pentru a prelua locomotiva, se vor completa aceleasi date ca mai sus, cu exceptia "cod locomotiva" si "cod depou de domiciliu locomotiva", care vor fi lasate libere, urmand a fi completate de mecanic la luarea in primire a locomotivei.

  Restul de rubrici specifice indrumarii regie, se vor completa ca la punctul (d) de mai jos:

  Pe perioada cat personalul de locomotiva si automotor asteapta in depou in rezerva, foaia de parcurs este pastrata de seful de tura.

 3. Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiva si automotor prezentat la serviciu in depou sau remiza, care va fi indrumat regie pana la o statie unde va prelua locomotiva, se vor completa rubricile: "regim de lucru", "mecanic", "mecanic aj.", "numarul matricol" si "prezentarea echipei la serviciu".
 4. De asemenea, se vor mai inscrie datele de sub rubrica "Regia personalului de locomotiva", si anume: "Nr. tren" (cu numarul de tren cu care va calatori pana la statia de unde va prelua locomotiva), "disp. RC" (cu numarul dispozitiei de indrumare a personalului de locomotiva si automotor sau conform programului de lucru, daca regia este prevazuta in program), "statia de plecare", "data plecarii" si "ora plecarii", dupa care seful de tura va semna in coloana "ss sef de tura" si va aplica stampila.

 5. Daca personalul de locomotiva si automotor va fi insotit de un asistent, se va completa rubrica "asistent" cu numele acestuia, data si ora prezentarii la serviciu.
 6. Iesirea locomotivei din remizele care nu au post de control va fi consemnata de seful de tura in rubrica "iesit locomotiva din depou", prin inscrierea zilei si lunii iar in col. 57 - 60 ora si minutul.
 7. Dupa terminarea inregistrarii tuturor datelor si verificarea corectitudinii celor inscrise, seful de tura din depou sau remiza va semna in rubrica "predat" si va aplica stampila, dupa care va preda foaia de parcurs mecanicului.

Mecanicul are obligatia de a verifica datele inscrise de seful de tura in foaia de parcurs si in caz de neclaritati va solicita pe loc lamurirea acestora."

Art. 3. - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - S.A. precum si toti ceilalti operatori de transport feroviar au obligatia de a duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii.

Art. 5. - Prezentul ordin intra in vigoare dupa 15 zile de la data semnarii.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica in Foaia Oficiala CFR si in Buletinul AFER.