ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR


LISTA STI-uri şi ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE1


Regulamentul (UE) nr.1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul “material rulant – material rulant de călători şi locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (LOC&PAS TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate:
1)    Cuplă automată cu tampon central
2)    Cuplă finală manuală
3)    Cuple pentru operaţiuni de recuperare
4)    Roţi
5)    WSP (Sistemul de protecţie antipatinare)
6)    Faruri
7)    Lămpi de poziţie
8)    Lămpi spate
9)    Dispozitive de avertizare sonoră
10)  Pantograf
11)  Patine de contact
12)  Disjunctorul principal
13)  Scaunul mecanicului de locomotivă
14)  Racordul pentru vidanjarea toaletelor
15)  Racordul pentru alimentarea rezervoarelor de apă.

2

Regulamentul (UE) nr.1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul “material rulant – zgomot” de modificare a Deciziei 2008/232/CE şi de abrogare a Deciziei 2011/229/UE (NOI TSI)


Nu există elemente constitutive de interoperabilitate specificate în prezenta STI.

3

Regulamentul (UE) nr.321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013, modificat cu Regulamentul (UE) 2015/924, privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul “material rulant – vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, (WAG TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate:
1)    Aparatul de rulare;
2)    Osia montată;
3)    Roata;
4)    Osia;
5)    Semnalul de fine de tren.
6)    Elementul de frecare pentru frânele care acţionează pe suprafaţa de rulare a roţii.

4

Regulamentul (UE) nr.1299/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul “infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (INF TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate:
1)    Şina;
2)    Sistemele de fixare ale şinelor;
3)    Traversele de cale ferată.

5

Regulamentul (UE) nr.1301/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul “energie” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (ENE TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate:
1)    Linia aeriană de contact.

6

Decizia Comisiei 2012/88/UE din 25 ianuarie 2012  privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de “control-comandă şi semnalizare” ale sistemului feroviar transeuropean (CCS TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate pentru subsistemul de control-comandă şi semnalizare la bord:
1)    ERTMS/ETCS la bord;
2)    Echipament odometrie;
3)    Interfaţă MST extern;
4)    Echipament radio în cabină GSM-R;
5)    Radio GSM-R ETCS exclusiv pentru date;
6)    Cartela SIM GSM-R.
Elemente constitutive de interoperabilitate pentru subsistemul de control-comandă şi semnalizare de cale:
1)    RBC;
2)    Unitate de continuitate radio;
3)    Eurobalise;
4)    Euroloop;
5)    LEU Eurobalise;
6)    LEU Euroloop.

7

Regulamentul (UE) nr.1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă (PRM TSI)


Elemente constitutive de interoperabilitate pentru subsistem infrastructură:
1)    Dispozitive de afişare;
2)    Rampe de peron;
3)    Ascensoare de peron.
Elemente constitutive de interoperabilitate pentru subsistem material rulant:
1)    Interfaţa dispozitivului de comandă a uşilor;
2)    Toalete standard şi universale: parametri comuni
3)    Toaletă standard;
4)    Toaletă universală;
5)    Masa pentru schimbarea scutecelor bebeluşilor;
6)    Interfaţa dispozitivului de solicitare a ajutorului;
7)    Dispozitive de afişare interioare şi exterioare;
8)    Dispozitive de asistenţă la îmbarcare: trepte escamotabile şi punţi de legătură;
9)    Dispozitive de asistenţă la îmbarcare: rampe la bord
10)  Dispozitive de asisteţă la îmbarcare: ascensoare la bord.

8

Regulamentul (UE) nr.1303/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la “siguranţa în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană (SRT TSI)


În acest STI nu este definit nici un element constitutiv de interoperabilitate.