AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

MetodologiiProcedura privind autorizarea centrelor proprii ale unitatilor feroviare de efectuare a programelor de formare profesionala pentru salariatii proprii care urmeaza sa efectueze operatiuni feroviare pentru functii si meserii specifice transportului feroviar

NOTA privind tarifarea activităţii de autorizare a centrelor proprii ale unitatilor feroviare de efectuare a programelor de formare profesionala


Metodologie privind avizarea regulamentelor de exploatare a căilor ferate cu ecartament îngust cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic
NOTA privind tarifarea activităţii de avizare provizorie / avizare a regulamentului de exploatare pentru căile ferate cu ecartament îngust cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turisticMetodologie privind tarifarea activităților de evaluare a conformității aplicării procesului de management al risculuiMetodologie pentru evaluarea independenta efectuata de ASFR privind aplicarea procesului de management al riscului descris in Regulamentul (UE) nr. 402/2013Metodologie pentru acordarea certificatului de conformitate entităţilor responsabile cu întreţinerea și organizațiilor care solicită un certificat în ceea ce privește funcțiile de întreținere externalizate de o entitate responsabilă cu întreținereaMetodologie pentru acordarea declaraţiei de recunoaştere  a centrelor de formare ale mecanicilor de locomotivăTarifarea activităţilor de recunoaştere a centrelor de formare pentru mecanicii de locomotivăMetodologie privind tarifarea activităţii de vizare periodică a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere tehnic pentru staţiile de cale feratăMETODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate din transportul feroviar, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 02 mai 2018. Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate de la METROREX-SA, care face parte integrantă din Decizia nr.43/21.06.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 22 iunie 2018. Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.METODOLOGIA de atestare a managerului de transport din punct de vedere al cunoaşterii reglementărilor naţionale şi internaţionale specifice organizării şi derulării activităţii de transport feroviar, respectiv pentru intermedierea activităţii de transport pe calea ferată.