AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

GHIDURIGHID al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR
întocmit în conformitate cu prevederile din articolul 10 alineatul (3) litera (b) din DIRECTIVA (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară și cu cerințele prevăzute la articolele 3 alineatul (8) și 5 alineatul (1) din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al ComisieiGHID al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR
întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, pentru autorizarea de tip şi/sau autorizarea introducerii pe piaţă a vehiculelor feroviareRDD RomaniaNormele tehnice atribuite parametrilor stabiliți prin Decizia 2009/965/EC - utilizate la autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor neconforme cu STIGhid de aplicare a Regulamentului Comisiei privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea riscului prevăzută la art.6 alin.(3) lit.a) din Directiva privind siguranţa feroviarăSet de exemple de evaluări ale riscului  şi de instrumente posibile în sprijinul Regulamentului MSCGhid pentru elaborarea sistemului de management al siguranteiGhid pentru evaluarea risculuiGhid pentru acordarea certificatelor de siguranta pentru transport feroviar de calatori si/sau marfa (tip "A" si/sau "B")Ghid pentru acordarea certificatelor de siguranta numai pentru manevra feroviara (tip "C")Ghid pentru acordarea autorizaţiilor de siguranţă (acordarea unei autorizaţii de siguranţă noi, reînnoite sau actualizate/revizuite sau acordarea vizei periodice) administratorului / gestionarilor de infrastructură feroviară din România in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 101/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010Ghid privind autorizarea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificarile si completarile ulterioareGhid de intocmire a dosarului de autorizare suplimentara a vehiculelor feroviare autorizate initial intr-un alt stat membru UE, in vederea utilizarii pe reteaua feroviara romanaEtape privind autorizarea pentru punere in functiune vehicul feroviarGhid privind autorizarea subsistemelor structurale  în conformitate cu prevederile H.G. nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările şi completările ulterioareEtape privind autorizarea de punere în funcţiune subsisteme structuraleGhid pentru acordarea autorizatiei de punere in functiune a unei linii ferate industrialeGhid pentru obtinerea permisului de conducere / autorizatiei de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatieiGhid pentru preschimbarea permisului de conducere si acordarii vizei periodice la autorizatiile personalului cu responsabilitati in siguranta circulatieiGhid pentru obtinerea atestatelor pentru responsabilii cu atributii in siguranta circulatieiCriterii privind deciziile ASFR in vederea autorizarii de punere in functiune a vehiculelor