AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

FormulareCerere pentru Certificatul de  conformitate al entității responsabile cu întreținereaCerere de Certificat de conformitate pentru funcții de întreținereModel cerere atestare manager de transportModel CERERE pentru examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţieiModel cerere atestare responsabil SC-LFI
Model cerere eliberare atestat responsabil SC-LFIModel cerere atestare RC-OCModel cerere atestare RC-SCModel cerere atestare RC-OC.SCModel cerere atestare RM-OC.SCModel cerere atestare RINF-GSCModel cerere participare curs pregatire consilier de siguranţă
Model cerere participare curs recapitulativ consilier de siguranta
Model cerere participare curs pregatire RSMS
Model cerere participare curs recapitulativ RSMS
Model cerere autorizare punere în funcţiune linii ferate industriale
Model cerere autorizare punere în funcţiune subsisteme structurale
Model cerere autorizare punere în funcţiune vehicule feroviare
Model cerere autorizare punere în funcţiune suplimentara vehicule feroviare    Cerere de autorizatie de siguranta
Cerere de eliberare a certificatului de sigurantaModel cerere si declaratie recunoastere examinatori mecanici de locomotivaModel cerere pentru acordarea "Declaratiei de recunoastere a centrelor de formare a mecanicilor de locomotiva"Formular "Cerere de eliberare a permisului de mecanic de locomotiva"Model cerere acordare autorizatie de exploatare a liniei ferate industriale
Model cerere acordare autorizatie de functionare din punct de vedere tehnic a statiei de cale ferata
Model cerere aprobare regulament tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale
Model cerere emitere aviz AFER pentru construirea, modificarea sau desfiintarea liniilor ferate industriale