AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


Acte normative de organizare şi funcţionare
OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificările şi completările ulterioare)
OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.
HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare)


Detalii
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR este organizată şi functionează în baza OG nr. 95/1998, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 73/2019 şi a HG nr. 626/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 pct. 4 şi art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară
Atribuţiile Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al ASFR prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER, aprobat prin HG nr. 626/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR isi indeplineste atributiile in mod deschis, nediscriminatoriu si transparent, asigururând ascultarea tuturor părţilor şi motivarea deciziilor. Răspunde prompt la cereri şi solicitări, comunică cererile sale de informaţii fără întârziere şi adoptă toate deciziile în termen de 4 luni de la furnizarea tuturor informaţiilor solicitate. Poate cere în orice moment asistenţă tehnică a administratorilor de infrastructură şi a operatorilor de transport feroviar sau a altor organisme calificate, în cursul îndeplinirii sarcinilor.

În procesul elaborării cadrului de reglementare naţional, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR consultă toate persoanele implicate şi părţile interesate, inclusiv administratorii de infrastructură, operatorii de transport feroviar, producătorii şi furnizorii de întreţinere, utilizatorii şi reprezentanţii personalului.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este liberă să desfăşoare toate inspecţiile şi investigaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi i se acordă acces la toate documentele şi incintele relevante, la instalaţiile şi echipamentele administratorilor de infrastructură şi ale operatorilor de transport feroviar. În acest sens, în exercitarea atribuţiilor de control şi inspecţie de stat, personalul de specialitate al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar şi pe metrou, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale ori material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi metrou, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite prin decizie a directorului ASFR.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR desfăşoară un schimb activ de opinii şi experienţă cu autorităţile de siguranţă din statele membre ale Uniunii Europene în scopul armonizării în întreaga Comunitate a criteriilor de luare a deciziilor. Cooperarea lor urmăreşte în special facilitarea şi coordonarea certificării de siguranţă a operatorilor de transport feroviar cărora li s-au acordat trase internaţionale.

Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sprijină autorităţile de siguranţă  în realizarea acestor sarcini.