AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


NOUTATI


DOCUMENTE


24 / 06

2015
 La sediul AFER a avut loc o şedinţă de dezbatere privind OMT nr. 615/2015 şi OMT nr. 635/2015 la care au participat reprezentanţi din partea operatorilor de transport feroviar, admnistratorului / gestionarilor de infrastructură feroviară, CENAFER, entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare - altele decât vagoanele de marfă şi reprezentanţi sindicali din partea FML şi FSTFR.

Materiale prezentate:1.
Prezentare OMT nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor.2.
Diagrame flux privind aplicarea OMT nr. 615/2015.3.
Prezentare OMT nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă.4.
Notă privind unele măsuri de aplicare ale OMT nr. 635/2015. 09 / 06

2015
Material privind dezbaterea OMT nr. 615/2015 pentru aprobarea Procedurii de obţinere a permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor din data de 24.06.2015 de la sediul AFER.


08 / 06

2015
S-a publicat METODOLOGIA pentru acordarea certificatului de entitate responsabilă cu întreținerea / certificatului pentru funcții de întreținere vehicule feroviare altele decât vagoanele de marfă.
(vehicule feroviare motoare și vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători)


14 / 01

2015
S-a publicat Lista normelor tehnice asociată parametrilor care trebuie verificaţi la punerea în funcţiune a vehiculelor feroviare din România.


06 / 01

2015
Ghid de aplicare a Regulamentului Comisiei privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea riscului  prevăzută la art.6 alin.(3) lit.a) din Directiva privind siguranţa feroviară  

Set de exemple de evaluări ale riscului şi de instrumente posibile în sprijinul Regulamentului MSC 

10 / 10

2014
Propunerile Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română – ASFR privind lista de riscuri asociate în activitatea de transport feroviar.
27 / 08

2014
Tabelul de corespondenta dintre RECOMANDAREA COMISIEI din 29 martie 2011 privind autorizatia de punere in functiune a subsistemelor structurale si a vehiculelor in temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE) (2011/217/UE) si Proiectul Recomandarii Comisiei in probleme legate de punerea in functiune si utilizare a subsistemelor structurale si vehiculelor in conformitate cu Directivele 2008/57/CE si 2004/49/CE ale Parlamentului European si Consiliului (DV 29 bis).
21 / 02

2014
Criterii de stabilirea a programului de supraveghere prin control de stat, inspectie de stat si audit
06 / 12

2013
 Cerintele esentiale stipulate in Specificatiile Tehnice de Interoperabilitate - STI
17 / 06

2014
Diagrama Autorizare Punere in Functiune