AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


NOUTATI


LEGISLATIE

20 / 06

2019
20.06.2019: În MO nr. 497/19.06.2019 s-a publicat OMT nr. 910/03.06.2019 pentru completarea OMTCT nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar
14 / 06

2018
14.06.2018: În JO al UE seria L nr. 149/14.06.2018 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei din 13 iunie 2018 de stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate


12.06.2018: În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482/12.06.2018 s-a publicat HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar
29 / 05

2018
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 129/25.05.2018 au fost publicate următoarele documente specifice:

Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE. ).

Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE. ).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE. ).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei din 2 mai 2018 privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora (Text cu relevanță pentru SEE. ).
09 / 04

2018

În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 90 din 06.04.2018 a fost publicat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/545 AL COMISIEI din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.15 / 08

2017

În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 210 din 15.08.2017 a fost publicată DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/797 în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate.06 / 01

2017

În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 3 din 06.01.2017 a fost publicat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/6 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar.28 / 12

2016
În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 352 şi 354 din 23.12.2016 au fost publicate:


- DIRECTIVA (UE 2016/2370 de modificare a Directivei (UE) nr. 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare – cu textul atasat;

- Regulamentul (UE) 2016/2338 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători – cu textul atasat.31 / 05

2016
În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 138 din 26.05.2016 au fost publicate:- Regulamentul (UE) 2016/796 din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate,

- Directiva (UE) 2016/797 din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în UE,

- Directiva (UE) 2016/798 din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară,25 / 04

2016
În Monitorul Oficial nr. 307 din 21.04.2016 a fost publicat OMT nr. 270/12.04.2016 pentru modificarea şi completarea OMT nr. 535/200730 / 06

2015
În Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 165 s-a publicat Regulamentul (UE) 2015/995 al Comisiei din 08.06.2015 de modificare a Deciziei 2012/757/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană
 22 / 06

2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 s-a publicat OMT nr. 723/04.06.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin OMTCT nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători
 22 / 05

2015
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 s-a publicat OMT nr. 648/15.05.2015 privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor componente ale sistemului feroviar din Romania20 / 05

2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 s-a publicat OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organimelor 19 / 05

2015
OMT nr. 635/08.05.2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
12 / 05

2015
HG nr. 313/06.05.2015  pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar 

29 / 04

2015
OMT nr. 616/29.04.2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER19 / 03

2015
Hotărârea Guvernului nr. 161/11.03.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară.16 / 03

2015
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/429 al Comisiei din 13 martie 2015 de stabilire a modalităţilor de urmat în ceea ce priveşte aplicarea tarifării pentru costul efectelor produse de zgomot.
12 / 03

2015
Rectificare la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european.05 / 02

2015
În Jurnalul Oficial al UE nr. 29 din 05.02.2015 s-a publicat  REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/171 AL COMISIEI din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licențe întreprinderilor feroviare.
22 / 01

2015
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21.01.2015 s-a publicat HG nr. 21/14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
13 / 01

2015
S-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 20/12.01.2015 OMT nr. 1649 din 11.12.2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la OMTI nr. 815/2010.