AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

ATRIBUTII - Organizare examene


Organizarea examenelor pentru autorizarea si atestarea personalului

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei
Legislatie

OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (cu modificarile şi completarile ulterioare)

AFER - CENAFER (1000/2866-182/15.02.2006) - Metodologie privind desfasurarea activitatii de examinare si autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, precum si preschimbarea autorizatiilor existente cu noul model de autorizatie si/sau permis de conducere.
AFER - CENAFER (2000/842/2020 - 01/540/2020) - NORME METODOLOGICE SUPLIMENTARE privind desfăşurarea activităţilor în legătură cu autorizările pentru exercitarea funcţiei, ori pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, sau pentru efectuarea de operaţii specifice altor funcţii, pentru perioada aplicării măsurilor specifice stării de urgenţă şi/sau a activităţilor de combatere a noului Coronavirus, pe teritoriul României

Decizia Directorului General CENAFER nr. 14/18.02.2020 - Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii


Detalii
In scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare trebuie sa fie autorizat.

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar, se efectueaza de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, la solicitarea unitatilor feroviare sau a persoanelor fizice.
 
Conditiile pentru organizarea si desfasurarea examenului de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar, se asigura de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER, prin dotari proprii sau pe baza de contracte imncheiate cu unitati feroviare.

Autorizatia da dreptul posesorului sa efectueze pe propria raspundere activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, sa efectueze operatii specifice altor functii, sa manipuleze tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei pentru care a fost autorizat, sa conduca tipuri de vehicule feroviare motoare, altele decat locomotive-automotoare si sa desfasoare activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor.

Permisul de conducere da dreptul posesorului sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor, cu obligativitatea obtinerii unei autorizatii pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor.

Personalul care a obtinut calificarea de mecanic de locomotiva-automotor, pentru a putea conduce un anumit tip de locomotiva-automotor, trebuie sa detina un permis de conducere.
 
Pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor mecanicul de locomotiva-automotor trebuie sa detina o autorizatie pentru:
 
activitatea de manevra in echipa completa;


activitatea de manevra in sistem simplificat;


conducerea trenurilor de calatori;


conducerea trenurilor de marfa;


conducerea trenurilor pe pante mari;


conducerea trenurilor de calatori si marfa (exceptie fac trenurile directe de marfa) in sistem simplificat (fara mecanic ajutor); aceasta autorizare permite si activitatea de manevra in sistem simplificat;


manipularea unor instalatii de siguranta a circulatiei noi sau modernizate cu care sunt echipate locomotivele;


efectuarea de operatii specifice altor functii sau manipularea unor tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei prevazute la art. 4 din prezenta anexa.

Personalul care deserveste locomotive in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, respectiv mecanicul ajutor locomotiva-automotor, trebuie sa detina o autorizatie pentru exercitarea acestei functii.

Pentru efectuarea unor operatii specifice altor functii sau pentru manipularea unor tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei, personalul trebuie sa fie autorizat.

Personalul care conduce sau deserveste alte tipuri de vehicule feroviare motoare precum drezine-pantograf, masini grele de cale, masini grele de sudura caii etc. trebuie sa detina o autorizatie pentru exercitarea acestei functii.

Lista functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei din sistemul de transport feroviar, pentru care este obligatorie autorizarea personalului, este aprobata prin HG nr. 1.663/2004 si este prevazuta in anexa nr. 1 la aceasta, lista ce poate fi actualizata prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor

Functia de responsabil de siguranta circulatiei de la furnizorii feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si cea de la detinatorii de linii ferate industriale pot fi exercitate distinct sau prin cumul cu o functie cu responsabilitati in siguranta circulatiei, numai dupa autorizare.

Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii sunt stabilite de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER prin decizie a directorului general, cu avizul Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane.

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei se efectueaza in urmatoarele cazuri:
 

dupa absolvirea cursurilor de calificare sau de recalificare;


dupa efectuarea programului de stagiu intocmit de unitatea feroviara angajatoare, avizat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, sau a unor etape specifice acestuia, pentru persoanele cu studii superioare;


pentru efectuarea unor activitati specifice unei functii pentru care este obligatorie autorizarea;


pentru efectuarea de operatii specifice ale unor activitati suplimentare functiei pentru care detine autorizatie si pentru care este obligatorie autorizarea;


pentru conducerea unui tip de locomotiva-automotor sau a altui tip de vehicul feroviar motor;


pentru manipularea unui tip de instalatie de siguranta a circulatiei pentru care este obligatorie autorizarea;


pentru conducerea sau deservirea de vehicule feroviare noi/modernizate, la manipularea de tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei noi/modernizate sau la efectuarea unor activitati sau operatii specifice noi;


la reluarea activitatii personalului care a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive.

Comisia de examinare in vederea autorizarii personalului propriu unitatilor feroviare va fi compusa din:
 
un reprezentant de specialitate al Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER, in calitate de presedinte;


un reprezentant al CENAFER, atestat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana conform reglementarilor specifice, in calitate de membru;


un reprezentant al unitatii feroviare, atestat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana conform reglementarilor specifice, in calitate de membru.


Autorizatia este valabila pe perioada nelimitata, in conditiile vizarii sale la 5 ani de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, daca personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei:
 

a fost declarat "corespunzator" la ultima verificare profesionala periodica;


este "apt" medical si psihologic pentru functia pentru care a fost autorizat.
 
Permisul de conducere este valabil pe perioada nelimitata, cu conditia preschimbarii sale la fiecare 5 ani.

Autorizatia se suspenda si isi inceteaza temporar valabilitatea atunci cand:
 
pe durata cercetarii cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare comisia de cercetare solicita acest lucru - pana la termenul dispus de comisia de cercetare;


personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare - pana la termenul dispus prin dosarul de cercetare;


personalul autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care a fost autorizat - pana la obtinerea avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt";


personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia in care a fost autorizat - pana la prezentarea avizului "apt";


personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform reglementarilor specifice sau a fost declarat "necorespunzator" in urma verificarii profesionale periodice - pana la obtinerea rezultatului "corespunzator" la verificarea profesionala periodica;


personalul autorizat a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive in activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, in conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare, in desfasurarea activitatilor specifice de manevra si/sau de conducere a trenurilor (inclusiv pe pante mari si in sistem simplificat), in desfasurarea operatiunilor specifice altor activitati si in manipularea tipurilor de instalatii de siguranta a circulatiei, care sunt inscrise in autorizatie - pana la promovarea examenului de reautorizare.

Autorizatia se retrage si isi inceteaza definitiv valabilitatea atunci cand:

personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare;


personalul autorizat devine "inapt" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care fost autorizat.

Dreptul de a dispune suspendarea sau retragerea autorizatiei personalului utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei revine conducerii Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Prin suspendarea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se interzice pe durata stabilita dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie. Pentru perioada suspendarii unitatea feroviara poate solicita autorizarea intr-o alta functie a posesorului autorizatiei suspendate, in conditiile prezentelor norme.

Prin retragerea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se retrage dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie.Atestarea profesionala a salariatilor care asigura pregatirea, perfectionarea si participa in comisiile de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei
Legislatie

OMLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară, nr. 002 – RETF (cu modificarile şi completarile ulterioare)

METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR.
Intrare în vigoare: 02 mai 2018.
Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.Detalii
Salariatii de specialitate care asigura pregatirea, perfectionarea si autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei trebuie sa fie atestat profesional de catre AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform art. 15 din anexa la OMLPTL nr. 1186/29.08.2001.

Atestarea consta in evaluarea aptitudinilor si capacitatii profesionale a salariatilor de specialitate care asigura pregatirea, perfectionarea si participa in comisiile de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei de a efectua aceste activitati.

Atestarea profesionala a salariatilor de specialitate care asigura pregatirea, perfectionarea si participa in comisiile de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei se face de o comisie stabilita prin decizia Directorului Autoritati de Siguranta Feroviara Romana.

Atestarea se efectueaza dupa angajare, numire sau promovare intr-o functie care presupune asigurarea pregatirii, perfectionarii si autorizarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei sau la solicitarea unitatii feroviare, si este valabil 10 ani, in conditia vizarii periodice a acestuia, dupa caz.

In vederea atestarii personalului, unitatile feroviare vor solicita, in scris, AFER, organizarea si programarea examenului de atestare.

Atestatul nu isi pierde valabilitatea in cazul schimbarii functiei salariatului.

Atestatul se suspenda la expirarea vizei periodice.

Atestatul isi inceteaza valabilitatea, se retrage de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si se anuleaza, in urmatoarele cazuri:

personalul atestat a incalcat grav sau repetat reglementarile specifice referitoare la pregatirea, perfectionarea si autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei;


personalul atestat a fost declarat necorespunzator profesional.Pregatirea profesionala si certificarea consilierilor de siguranta pentru transportul feroviar al marfurilor periculoase
Legislatie

HG nr. 1326/11.11.2009 privind Transportul Marfurilor Periculoase in Romania;

OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificarile şi completarile ulterioare)

OMT nr.590/05.07.2007 pentru Stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată (RID 2007, începând cu 15.07.2007) (consolidat)


Detalii
AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este desemnata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru organizarea si prestarea serviciilor privind pregatirea profesionala si certificarea consilierilor de siguranta pentru transportul feroviar al marfurilor periculoase.

Orice operator economic care efectueaza transporturi feroviare ale marfurilor periculoase ori care desfasoara operatiuni de incarcare si/sau descarcare aferente acestor transporturi trebuie sa desemneze unul sau mai multi consilieri de siguranta.

Consilierul de siguranta pentru transport de marfuri periculoase pentru transportul feroviar poate fi orice persoana fizica desemnata de conducerea unui operator economic pentru a indeplini sarcinile si a asigura functiile definite la art. 4 din OMTCT nr. 1044/18.12.2003 si care detine un certificat de pregatire prevazut la art. 5 din OMTCT nr. 1044/18.12.2003.

Consilierul de siguranta trebuie sa fie titularul unui certificat de pregatire valabil pentru transportul pe calea ferata al marfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.

Pentru obtinerea certificatului candidatul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in urma caruia sa promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.

Pregatirea are ca obiectiv esential sa furnizeze candidatului cunostinte suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de marfuri periculoase, dispozitiile legale, reglementarile si prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum si o buna cunoastere a atributiilor specifice.

Cursantii vor primi de la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana unde urmeaza cursuri de pregatire materiale bibliografice elaborate astfel incat sa cuprinda informatiile necesare in activitatea de consilier de siguranta.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana organizeaza un examen scris obligatoriu, pe care poate sa il completeze cu un examen oral, pentru a verifica insusirea de catre candidati a nivelului de cunostinte necesar exercitarii sarcinilor de consilier de siguranta.

Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeste automat pentru o noua perioada de 5 ani, daca titularul a urmat in anul anterior expirarii certificatului cursuri recapitulative conform art. 5 bis introdus prin OMTCT nr. 1934/19.10.2006 si a promovat un examen organizat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.Autorizarea personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara
Legislatie

OMT nr. 103/29.01.2008 pentru aprobarea Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, nr. 328;

Decizia nr. 54/05.03.2003 a Directurului General al Autoritatii Feroviare Romane - AFER - Metodologie privind desfasurarea activitatii de examinare si autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica.


Detalii
In vederea asigurarii securitatii transporturilor exceptionale si a sigurantei circulatiei se constituie comisii din personal autorizat de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform art. 14 din Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara - nr. 328.

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Instructiunile pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, nr. 328/2008 si in scopul asigurarii cerintelor privind siguranta traficului, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor publice, s-a stabilit prin Metodologia privind desfasurarea activitatii de examinare si autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara modul de lucru in vederea examinarii si autorizarii personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica.

Examinarea si autorizarea personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica, se face de o comisie din care fac parte:

reprezentantul Inspectoratului de Siguranta Feroviar din cadrul Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane, in calitate de presedinte al comisiei;


reprezentantul nominalizat al aministratorului/gestionarului infrastructurii feroviare pentru personalul propriu sau pentru imputernicitii predatorului marfii, respectiv reprezentantul nominalizat al operatorului de transport feroviar pentru personalul propriu, in calitate de membru al comisiei.

Reprezentantul nominalizat al gestionarului infrastructurii feroviare publice si al operatorului de transport feroviar, trebuie sa fie in functie de cel putin instructor regional de specialitate sau o functie similara acesteia.

Autorizatia personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica este valabila 5 ani de la data eliberarii.

Autorizatia isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:

la expirarea termenului de valabilitate;


cand detinatorul autorizatiei a fost retrogradat sau retras disciplinar din functie;


cand detinatorul autorizatiei a intrerupt activitatea sau nu a executat functia mai mult de 6 luni consecutive.Autorizarea persoanelor juridice si atestarea persoanelor care asigura intocmirea si verificarea proiectelor de incarcare necesare efetuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara
Legislatie

OMT nr. 103/29.01.2008 pentru aprobarea Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, nr. 328.


Detalii
In vederea asigurarii securitatii transporturilor exceptionale si a sigurantei circulatiei se constituie comisii din personal autorizat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform art. 14 din Instructiunile pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara - nr. 328/2008.

Pentru cazurile care nu se regasesc in anexa II - RIV se va intocmi un proiect de incarcare necesar elaborarii acordului de principiu.

Proiectele de incarcare necesare elaborarii acordului de principiu se executa de catre operatori economici care detin o autorizatie eliberata de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform art. 12 alin. (3) din Instructiunile pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara - nr. 328/2008 si a Anexei nr. 6bis la acestea.

Un proiect de incarcare necesar efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara trebuie sa fie executat numai de catre o persoana juridica romana autorizata de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si poate fi utilizat numai daca a fost in mod obligatoriu intocmit si verificat de catre personal de specialitate detinator al unui atestat eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Personalul de specialitate care intocmeste sau verifica un proiect de incarcare necesar pentru admiterea la transport si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara trebuie sa fie angajat, conform prevederilor legislatiei in vigoare, al persoanei juridice romane prevazute la paragraful precedent .

Proiectele de incarcare necesare solicitarii acordului de principiu pot fi procurate numai de la persoane juridice care elaboreaza astfel de proiecte si care sunt autorizate de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Autorizatia este documentul eliberat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prin care se atesta ca o persoana juridica poate realiza si furniza proiecte de incarcare necesare efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara.
 
Autorizatia da dreptul detinatorului, sa incheie in conditiile legii, contracte pentru furnizarea de proiecte de incarcare necesare efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, daca acestia fac dovada ca detin o autorizatie pentru elaborarea proiectelor de incarcare.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, precum si administratorii/gestionarii infrastructurii feroviare nu pot obtine calitatea de persoana juridica romana autorizata pentru executarea de proiecte de incarcare necesare efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, iar personalul angajat al acestora nu poate fi atestat pentru intocmirea si/sau verificarea acestor proiecte.

Pentru obtinerea autorizarii pentru executarea proiectelor de incarcare necesare efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara, persoana juridica solicitanta trebuie sa satisfaca, cumulativ, urmatoarele cerinte:

are in obiectul de activitate prestarea de "activitati anexe transporturilor terestre" (COD CAEN 6321);


are angajat personal atestat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana pentru intocmirea si/sau verificarea proiectelor de incarcare necesare admiterii la transport si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara;


dispune de dotari specifice intocmirii, editarii, multiplicarii si arhivarii proiectelor de incarcare elaborate;


detine asigurare pentru raspundere civila sau a luat masurile necesare pentru raspunderea sa civila in caz de producere de evenimente feroviare sau alte fapte care au condus la afectarea sigurantei feroviare si care au fost generate de intocmirea eronata sau incompleta a proiectelor de incarcare necesare efectuarii transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara.

Autorizatia este valabila maximum 5 ani, in conditiile vizarii sale anuale.

Atestatul este valabil maximum 5 ani, in conditiile vizarii sale anuale.

In perioada de valabilitate a autorizatiei/atestatului, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana supravegheaza prin actiuni de inspectie de stat modul in care sunt respectate de persoana juridica/persoana fizica cerintele care au stat la baza acordarii acestora.

Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentelor norme se efectueaza de specialisti ai Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, desemnati conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul in care, pe parcursul supravegherii, se constata faptul ca datorita modului defectuos de proiectare si/sau de verificare a proiectului de incarcare, s-au produs ori puteau fi produse, dar au fost evitate, evenimente feroviare sau alte fapte care au condus la afectarea sigurantei feroviare, autorizatia sau atestatul poate fi suspendat sau retras, dupa caz.

In cazul in care, pe parcursul supravegherii, se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei/atestatului, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate suspenda sau retrage aceste documente.

Constituie motiv de suspendare sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei neacceptarea de catre persoanele juridice autorizate a actiunilor de inspectie de stat efectuate de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane.

Nerespectarea prevederilor paragrafului precedent, in functie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana a urmatoarelor masuri:

suspendarea autorizatiei/atestatului de la 3 luni la un an;


retragerea autorizatiei/atestatului.Atestarea personalului apartinand operatorilor de transport feroviar cu responsabilitati in organizarea si conducerea activitatii de transport feroviar si siguranta circulatiei
Legislatie

OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România (cu modificarile şi completarile ulterioare)


Detalii

Pentru a putea solicita si obtine un certificat de siguranta partea B, operatorii de transport feroviar trebuie sa detina personal care este desemnat cu atributii in organizarea si conducerea activitatii de transport feroviar si de siguranta circulatiei, cu experienta in domeniul feroviar si care trebuie sa fie atrestat de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform pct. 10, lit.b), art.4 din Norma pentru acordarea certificatelor de siguranta, anexa la OMTCT nr. 535/26.07.2007.Atestarea personalului aparţinând administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară ca responsabil cu managementul siguranţei feroviare (RSMS)
Legislatie

OMTIC nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România


Detalii
Atestarea personalului apartinand detinatorilor de linii ferate industriale cu responsabilitati in siguranta circulatiei
Legislatie

HG nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004.


Detalii

Pentru a certifica indeplinirea conditiilor stabilite la art. 23, alin.1 si art. 24, din Anexa la HG nr. 2299/2004, ASFR emite atestate personalului autorizat in functia de responsabil SC - LFI care este angajat al unui operator economic - proprietar sau chirias al LFI.Atestarea personalului aparţinând SCTM Bucureşti "METROREX" - S.A., precum şi orice alt operator economic deţinător de licenţă de transport urban cu metroul, ca responsabil desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport urban cu metroul şi siguranţa circulaţiei
Legislatie

HG nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar.

OMTIC nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.


Detalii