AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 Evaluare sistem management risc

Legislatie

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 (cu modificările și completările ulterioare – 2015)

OMT nr.1501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009


Detalii

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR a fost desemnată prin OMT nr.1501/2014, pentru exercitarea atribuţiilor de organism de evaluare recunoscut la nivel naţional, pentru toate domeniile de competenţă din cadrul sistemului feroviar, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013.

Societatea sau organizaţia responsabilă cu implementarea unei schimbări în sistemul feroviar („partea care înaintează propunerea”), trebuie să aprecieze impactul schimbării asupra nivelurilor de siguranță și asupra respectării cerințelor de siguranță.

Partea care înaintează propunerea este responsabilă cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 402/2013, inclusiv cu evaluarea importanței schimbării pe baza criteriilor prevăzute la articolul 4, precum și cu realizarea procesului de management al riscului prevăzut în anexa I.

Evaluarea se aplică în cazul schimbărilor sistemului feroviar, care pot fi de ordin tehnic, operaţional sau organizaţional. În cazul schimbărilor organizaţionale, se iau în considerare numai schimbările care ar putea afecta condiţiile de exploatare. Partea care înaintează propunerea decide gradul de importanță al schimbării, prin solicitarea opiniei experților și pe baza criteriilor stabilite la art.4 alin.(2) lit.(a) ÷ (f) din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

Partea care înaintează propunerea trebuie să solicite la ASFR confirmarea deciziei luate privind semnificativitatea schimbării, prezentând toate documentele ce o susțin, iar ASFR evaluează conformarea cu prevederile art.4 din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

Atunci când o schimbare este clasificată drept semnificativă, aprecierea riscului trebuie să se realizeze de către partea care înaintează propunerea, prin intermediul unui proces structurat de management al riscului, prevăzut în anexa I din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

Procesul trebuie descris corespunzător prin procedurile SMS, iar aplicarea acestuia să fie documentată pentru toate etapele relevante.

După finalizarea procesului iterativ de management al riscului, partea care înaintează propunerea, solicită ca ASFR să evalueze corectitudinea aplicării acestuia, în vederea obținerii raportului de evaluare a siguranţei, înainte ca schimbarea propusă să fie sau nu acceptată.

În baza raportului de evaluare a siguranţei, partea care înaintează propunerea acceptă sau nu schimbarea semnificativă și în cazul în care aceasta este acceptată, formulează declarația prevăzută la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.