AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFRCondiţii legale de utilizare website ASFR

Toate metodologiile, ghidurile, precum şi alte documente care constituie proprietate exclusivă a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, sunt protejate de dispoziţiile legale în vigoare. Respectivele documente nu se pot constitui în documente de referinţă ale proceselor solicitanţilor de autorizaţii, certificate, atestate, permise şi altele asemenea. ASFR nu va fi în nici un fel răspunzătoare pentru nici un fel de daune rezultate din erori de conformare la documentele postate pe pagina de web a ASFR, indiferent de natura acestora.