AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


NOUTATI


EVENIMENTE


07-08 /03

2018
În perioada 07-08.03.2018, la solicitarea Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, s-a desfăşurat în Bucureşti, la Hotel Novotel, reuniunea Grupului regional de cooperare pentru implementarea TAF-TSI (aplicaţii telematice pentru transportul de marfă) organizată de către Agenţie şi găzduită de AFER-ASFR.

   


11/ 05

2016
ASFR a organizat la data de 11.05.2016 dezbaterea cu temele:


"Autorizarea de punere in functiune a vehiculelor feroviare" si"Procesul de certificare ERI a vagoanelor de calatori si a locomotivelor"

31 / 03

2016
ASFR a organizat dezbaterea cu temele „Pachetul IV Feroviar, Pilonul Tehnic (Directiva privind siguranta feroviară)” şi „STI – introducerea pe piaţă a elementelor constitutive de interoperabilitate”

26 / 10

2015
ASFR a organizat dezbaterea cu tema „Transferul cerinţelor din Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate - STI în sistemul de management al siguranţei” 

02 / 09

2015
ASFR organizează la data de 09.09.2015 o a treia şedinţă de dezbatere privind  recunoaşterea centrelor de formare, recunoaşterea examinatorilor şi completarea certificatului complementar (OMT nr. 615/2015).


01 / 09

2015
ASFR organizează la data de 15.09.2015 o consultare a principalilor factori interesaţi din sistemul de transport feroviar pentru aplicarea de noi reguli referitoare la tipul de semnal de fine de tren care trebuie utilizat la trenurile de marfă de către statele membre UE de la 01.01.2016, conform STI exploatarea şi gestionarea traficului.


29-03 /06

2014
În perioada 29 iunie - 03 iulie 2015 se desfăşoară în România vizitele tehnice ale Agenţiei Feroviare Europene (ERA), aferente Programului "Ţări Prioritare"


16 / 01

2015
Diseminarea cu entitățile interesate a modificărilor pe care le aduce Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în ceea ce privește activitatea de evaluare a riscurilor în transportul feroviar.

16 / 01

2015
Managementul riscurilor si evaluarea independenta.

În perioada 29 iunie - 03 iulie 2015 se desfăşoară în România vizitele tehnice ale Agenţiei Feroviare Europene (ERA), aferente Programului "Ţări Prioritare"

16 / 10

2014
În data de 16 octombrie 2014 s-a desfășurat, la sediul ASFR, ședința de deschidere a auditului ASFR, efectuat de Agenția Feroviară Europeană cu sprijinul autorităților naționale de siguranță din UE. Auditul ASFR, ca parte a „Programului de audit reciproc al autorităților naționale de siguranță”, se desfășoară în perioada 01.03.2014 – 01.06.2015 și evaluează, în cadrul auditului la fața locului programat în perioada 17 – 21.11.2014, următoarele procese:
- Supraveghere;
- Certificare/autorizare de siguranță;
- Autorizare pentru punere în funcțiune;
- Capacitatea organizatorică.
În cadrul ședinței de deschidere a auditului ASFR, șeful echipei de audit a prezentat procedura de audit care cuprinde:
- Responsabilitățile auditatului și ale echipei de audit;
- Procesul de audit – tehnici, protocoale, calendarul ședințelor de deschidere/închidere/închidere finală;
- Gestionarea constatărilor auditului – raportul preliminar, raportul final, planul măsurilor de remediere;
- Gestionarea acțiunilor de urmărire;
- Planul de audit propus;
- Reacții la constatările inițiale rezultate din evaluarea documentației;
- Informații referitoare la rolul ghidurilor;
- Alte informații.


14-16 / 10

2014
În perioada 14 – 16 octombrie 2014 s-a desfășurat la sediul MT ședința de deschidere a „Programului de asistență pentru România”, destinat evaluării siguranței feroviare în țara noastră. Auditul la fața locului este programat în luna martie 2015.
În cadrul ședinței s-au prezentat:
- Obiectivele programului de asistență - ERA;
- Activitatea ERA referitoare la infrastructură, material rulant și mecanici de locomotivă;
- Activitatea Direcției Feroviare din cadrul MT, ASFR, OIFR, CNCF „CFR” – SA, SNTFC „CFR Călători” – SA şi SNTFM „CFR Marfă” – SA.
Au fost luate interviuri reprezentanţilor din conducerea Ministerului Transporturilor - Direcția Feroviară, ASFR, OIFR, CNCF „CFR” – SA, SNTFC „CFR Călători” – SA, SNTFM „CFR Marfă” – SA şi sindicate.


22 / 10

2014
In perioada 29 - 30 octombrie 2014 se va desfăsura la Budapesta un seminar privind Specificatiile Tehnice de Interoperabilitate (invitatie si agenda). Sunt invitati sa participe reprezentanti ai ASFR, MT, ONFR, ERI si operatori de transport feroviar, in limita a 10 persoane/stat membru. Din partea Romaniei mai pot participa 8 persoane, care se vor inscrie in timp util la ASFR, la adresa de email carabineanu@afer.ro.


08 / 10

2014
08 octombrie 2014 - Urmare a invitaţiei primite de la Club Feroviar, d-na director ASFR Mihaela Carabineanu a prezentat, în cadrul evenimentului Zilele Feroviare 2014 – Summit-ul Feroviar de Investiţii din Spaţiul Extins al Mării Negre, ediţia a IX-a, organizat sub egida organizaţiilor CFR, UNIFE şi ERFA în zilele de 7 şi 8 octombrie,  procesul de autorizare punere în funcţiune vehicule feroviare şi studiul de caz privind obţinerea autorizaţiei de punere în funcţiune de tip pentru un vehicul nou construit de către SOFTRONIC, respectiv vehiculul Hyperion.


01,02 / 10

2014
În zilele de 01 şi 02 octombrie 2014 s-a desfăşurat la sediul AFER, sub coordonarea Agenţiei Feroviare Europene (ERA), reuniunea grupului de interes geografic – GIG – din Europa centrală est-sud pentru continuarea activităţii de analiză comparativă şi de clasificare a normelor naţionale tehnice feroviare ale statelor membre ale grupului, desfăşurată în cadrul întâlnirilor anterioare, legată de acceptarea reciprocă în traficul feroviar a vehiculelor neconforme cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate, aparţinând operatorilor de transport feroviar din statele respective, în conformitate cu prevederile Anexei VII a Directivei 2008/57/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate.
  La reuniunea acestui grup de interes geografic au fost invitate să participe autorităţile naţionale de siguranţă membre ale acestui grup - România, Italia, Austria, Slovenia, Ungaria, Bulgaria şi Elveţia. Analiza comparativă şi de clasificare a normelor naţionale tehnice feroviare ale statelor membre ale grupului se efectuează pe baza listei detaliate a parametrilor din anexa la Decizia Comisiei 2009/965/CE din 30 noiembrie 2009 privind documentul de referinţă menţionat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.
  După finalizarea clasificării normelor tehnice, documentul de referinţă al fiecărui stat membru se va publica pe site-ul web al ERA, în cadrul aplicaţiei Reference document database – RDD, pentru a putea fi consultat de către părţile interesate.


30 / 09

2014
În data de 30 septembrie 2014 se organizează la sediul ASFR şedinţa de lucru a Autorităţilor Naţionale de Siguranţă din România, Ungaria, Austria şi Bulgaria.
  Au fost prezentate aspecte din activitatea Autorităţilor Naţionale de Siguranţă din cele 4 ţări participante legate de transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2004/49/CE privind siguranţa feroviară.
  S-a facut un schimb de experienţă pe aspecte legate de evaluarea factorilor de risc, certificarea mecanicilor de locomotivă şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi a vehiculelor feroviare.
  Ordinea de zi a reuniunii a fost următoarea:
Prezentarea structurii AFER şi a ASFR, precum şi modul de funcţionare al acestora, relaţia dintre ele, independenţa ASFR în ceea ce priveşte modul de luare a deciziilor;
Metode de evaluare a riscurilor de accident/incident feroviar;
Stadiul implementării art. 23 şi 25 din Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate. S-a discutat despre  certificarea personalului feroviar şi autorizarea admiterii în circulaţie a materialului rulant utilizat pentru diferitele reţele naţionale care deseori  reprezintă bariere insurmontabile pentru noii veniţi. Statele membre ar trebui să se asigure că facilităţile (autorizarea de formatori în domeniul feroviar şi centre naţionale de calificare feroviară) pentru formarea şi certificarea personalului feroviar necesare pentru a îndeplini cerinţele normelor interne sunt disponibile pentru întreprinderile feroviare care solicită un certificat de siguranţă. De asemenea, s-a discutat despre timpii de conducere şi perioadele de odihnă pentru mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar care efectuează sarcini de siguranţă care au un impact important asupra nivelului de siguranţă al sistemului feroviar. În acest sens, discuţiile s-au purtat pe echiparea bordului locomotivei cu un sistem de monitorizare al timpilor efectivi de muncă. În Austria există aşa numitele inspectorate de muncă, foarte stricte cu privire la respectarea timpilor de muncă al mecanicilor, acest lucru ducând la un sistem eficient de reducere al riscurilor de accident/incident feroviar;
Măsuri ce trebuie luate pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
Schimbul de informaţii dintre autorităţile naţionale de siguranţă care trebuie să efectueze supravegherea aceloraşi operatori de transport feroviar;
Supravegherea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă;
Autorizarea  suplimentară de punere în funcţiune pentru vehicule neconforme cu Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate - STI.
  Această reuniune a dus la întărirea relaţiilor de cooperare şi colaborare între autorităţile naţionale de siguranţă participante, la armonizarea procedurilor din domeniul siguranţei  feroviare şi al interoperabilităţii prin comunicarea celor mai bune practici, respectiv găsirea soluţiilor comune pentru problemele din activitate.
  S-a considerat necesar încheierea unui acord cu Ungaria pentru punerea în funcţiune a vehiculelor feroviare (un minigrup de interes geografic) astfel încât să se faciliteze punerea în funcţiune suplimentară pentru entităţile interesate.
  Totodată s-a stabilit ca la următoarele întruniri să fie contactate şi alte state membre pentru dezvoltarea relaţiilor în zona activităţilor comune ale Autorităţilor Naţionale de Siguranţă.                                                                     


19 / 09

2014
La data de 19 septembrie 2014 ASFR a eliberat autorizaţia de punere în funcţiune de tip pentru vehiculul  feroviar  ,,LOCOMOTIVA  ELECTRICĂ CU MOTOARE ELECTRICE DE TRACŢIUNE ASINCRONE TIP LEMA” – NEI: RO5120140008, aparţinând SC SOFTRONIC SRL Craiova.  11 / 09

2014
La data de 11 septembrie 2014 ASFR a eliberat autorizaţia de punere în funcţiune de tip pentru  vehiculul  feroviar  ,,LOCOMOTIVA  DIESEL  HIDRAULICĂ  1260  CP TERRANOVA” – NEI: RO5120140007, aparţinând SC RELOC SA Craiova.  09 / 09

2014
În data de 09 septembrie 2014 s-a desfăşurat la sediul ASFR şedinţa de lucru privind Stadiul reglementărilor, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA şi ai Operatorilor de Transport Feroviar.29 / 07

2014
La data de 29 iulie 2014 ASFR a eliberat autorizaţia de punere în funcţiune de tip pentru vehiculul „Vagon cisternă pe 4 osii, capacitate 76 mc” - NEI: RO5920143006, fabricat de SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA.


20 / 05

2014
La data de 20 mai 2014 ASFR a eliberat autorizaţia de punere în funcţiune de tip pentru vehiculul „RAMA ELECTRICĂ HYPERION TIP RES 1720 kW” - NEI:RO5120140001, fabricată de SC SOFTRONIC SRL Craiova.